Hello world ! how are you all ? i hope your life can go on as you wish... only one message from me friends "life is a choice, and life is full of struggle, but remember life is beautiful" and now "Welcome to my blog " Get Gifs at CodemySpace.com

Kamis, 22 September 2011

"Jenis Dongeng"

  • Fabel.
Dongeng kang paragane satokewan, kang adat tatacarane kaya manungsa.
Tuladha : peksi glatik, kancil nyolong timun, kancil lan baya.
  • Mite.
Dongeng kang isine mendharake kedadean kang ghoib ono hubungane karo kepercayaan jaman kuno.
Tuladha : nyai rara kidul.
  • Legenda.
Dongeng kang nyritakkake dumadine alam utawa kaanane alam.
Tuladha : mula bukane Surabaya, Banyuwangi, Tengger (Joko seger lan Roro anteng), Senduro.
  • Sage.
Dongeng sing isine gegayutane karo sejarah, nanging akeh wuwuhane.Tuladha : Jaka Tingkir
  • Lugu
Dongeng kang isi critane sarwa aneh ora mlebu nalar.
Tuladha : Jaka Kendil.
  • Gegedhuge (wiracarita/hikayat)
Dongeng kang isine nyritakake para linuwuh ing jaman biyen.
Tuladha : Panembahan Senopati.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar