Hello world ! how are you all ? i hope your life can go on as you wish... only one message from me friends "life is a choice, and life is full of struggle, but remember life is beautiful" and now "Welcome to my blog " Get Gifs at CodemySpace.com

Rabu, 25 April 2012

"Wawanrembug"

a. Tema : "Kunjungan Daerah Pertanian sing kasil pertaniane"
b. Tujuan : "Kanggo ningkatake kasil pertaniane lan ngindari Gagal Panen"
c. Narasumber : Pak Kades daerah Tunjung Rejo
d. Tanggal : Kamis 15 September 2011
e. Panggonan : Daerah Tunjung Rejo_Yosowilangun
f. Daftar pitakon : ....

Nina         : "Sugeng Enjing Pak Kades"
 P. Kades : "Sugeng enjing dhik, wonten kersa punapa enjing-enjing dhik Nina lan rencangen sekalian rawuh mriki?"
Nina         : "Mekaten Pak Kades, Tujuan Kulo sareng rencang-rencang mriki wonten perlune dhateng Pak Kades kale para petani dusun mriki"
P. Kades  : "Inggih monggo, menawi kulo saged ngrewangi adhik-adhik sedhoyo"
Nina         : "Kasil pertanian dhateng mriki kan meningkat, wonten saran punapa kersane daerah pertanian kula juga kasil"
Regina      : "Inggih pak, dinten wingi daerah kulo gagal panen Pak Kades, lajeng kersane kasil pertaniane kados pundhi carane Pak Kades?"
P. Kades  : "Inggih perlune sarana pupuk ingkang memadai, bibit ingkang sae lan pengairan cekap, pestisida damel mbasmi hama"
Nina        : "Inggih matur nuwun saranipun Pak Kades kulo sareng rencang-rencang badhe nyuwun pamit. Monggo sedhoyo, matur nuwun."
P. kades  : "Monggo adhek-adhek sami-sami."

2. 
a. wektu : enjing-enjing jam 08.00/wolu enjing
b. Tujuan : kanggo ningkatake kasil pertanian lan ngindari gagal panen
c. Narasumber : kades daerah Tunjung Rejo
d. Asile wawancara : "Sarane pak kades & P. tanu supaya ningkatake kasil panen

Tidak ada komentar:

Posting Komentar